ВАНЕСТА

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

Научи повече

Центърът за професионално обучение “Ванеста” е гъвкав, предприемчив и адаптивен спрямо потребностите на пазара на труда, образователните нужди на кандидатите и възложителите на обучения. Центърът се стреми да покрие критериите и нуждите на образователното пространство в страната, и се развива с цел разширяване на портфолиото от предлагани обучителни курсове и дейности, подготовка на обучаемите за високопрофесионална реализация, предприемачески подход и лидерски умения.

Официален представител за България на

Член на

Какво предлагаме

Центърът организира и осъществява обучения по следните ключови компетентности:

Повече